Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Innowacje na rzecz wzmocnienia konkurencyjności usług tłumaczenia na Lubelszczyźnie.

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-170/08-00
BeneficjentAGIT Agnieszka Rydz
Wartość projektu145 802,40 PLN
Dofinansowanie UE74 837,78 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 04-12-2012
Obszar realizacji projektu

powiat radzyński/ Radzyń Podlaski

powiat janowski/ Janów Lubelski

Powiat m. Chełm/ M. Chełm

powiat łęczyński/ Łęczna

powiat zamojski/ Zamość

powiat lubartowski/ Lubartów

powiat kraśnicki/ Kraśnik

Powiat m. Biała Podlaska/ M. Biała Podlaska

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Celem projektu było wprowadzenie innowacyjnych usług symultanicznych oraz podniesienie jakości usług tłumaczenia i komunikacji z otoczeniem. W wyniku realizacji projektu nastąpiło dostosowanie oferty usług do potrzeb rynku regionalnego i krajowego. W ramach inwestycji kupione zostały m.in.: kabina dla tłumaczy symultanicznych wraz z niezbędnym cyfrowym systemem dystrybucji tłumaczenia ustnego.

RPOWL na youtube