Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Zakup wyposażenia dla OSP Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice Duże i OSP Babin należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Numer umowyRPLU.06.01.00-06-020/09-00
BeneficjentGmina Jastków
Wartość projektu779 052,50 PLN
Dofinansowanie UE662 194,63 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 26-11-2010
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Jastków

powiat lubelski/ Niedrzwica Duża

powiat lubelski/ Konopnica

powiat lubelski/ Bełżyce

Opis

Projekt polegał na zakupie 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych (3 średnie dla OSP Moszenki, OSP Pawlin i OSP Babin oraz 1 ciężki dla OSP Strzeszkowice Duże) z wyposażeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Moszenkach (gm. Jastków), Pawlinie (gm. Konopnica), Strzeszkowicach Dużych (gm. Niedrzwica Duża) i Babinie (gm. Bełżyce) – po jednym dla każdego partnera projektu. Zakupiony sprzęt w ramach projektu jest najwyższej jakości, najnowocześniejszy z dostępnych na rynku. Celem głównym projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego powiatu lubelskiego i Miasta Lublin oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i awarii chemicznych o charakterze ekologicznym.

RPOWL na youtube