Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Józefów w latach 2010-2012"

Numer umowyRPLU.06.01.00-06-047/09-00
BeneficjentNadleśnictwo Józefów 05-07
Wartość projektu184 060,29 PLN
Dofinansowanie UE135 562,52 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 11-06-2013
Obszar realizacji projektu

powiat tomaszowski/ Susiec

powiat biłgorajski/ Obsza

powiat biłgorajski/ Łukowa

powiat biłgorajski/ Józefów

Opis

Głuszec to ptak występujący w drzewostanach iglastych o charakterze naturalnym. W ostatnich latach liczebność głuszca na skutek zmian środowiskowych zaczęła spadać. Spowodowało to objęciem go w Polsce ścisłą ochroną prawną od 1995 r., oraz wpisaniem do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt\\\" z oznaczeniem CR-gatunek skrajnie zagrożony. Gatunek ten figuruje również w załączniku II Dyrektywy Ptasiej Rady Europy. Programy te wpisują się w nowoczesne trendy ochrony przyrody polegające na całościowej ochronie, od poprawy siedlisk w których występuje głuszec po zmniejszenie negatywnego oddziaływania turystyki poprzez kierowanie jej w miejsca, gdzie obecność ludzi nie ma tak dużego znaczenia dla chronionej populacji.

RPOWL na youtube