Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo - Usługowej PRIM Bronisz Piotr poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych w 2009 roku.

Numer umowyRPLU.02.04.01-06-001/10-00
BeneficjentFirma Handlowo - Usługowa PRIM Bronisz Piotr
Wartość projektu32 652,17 PLN
Dofinansowanie UE8 537,03 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 24-10-2012
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube