Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Opracowanie Planu Inwestycyjnego przez wnioskodawcę krokiem do wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym.

Numer umowyRPLU.01.07.00-06-001/10-00
BeneficjentUsługowy Zakład Kamieniarski Krzysztof Kosik
Wartość projektu24 600,00 PLN
Dofinansowanie UE8 500,00 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo/
Data podpisania umowy 31-10-2011
Obszar realizacji projektu

powiat opolski/ Opole Lubelskie

RPOWL na youtube