Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Gminy Włodawa"

Numer umowyRPLU.07.01.00-06-074/09-00
BeneficjentGmina Włodawa
Wartość projektu1 949 088,14 PLN
Dofinansowanie UE1 364 361,69 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 05-12-2011
Obszar realizacji projektu

powiat włodawski/ Włodawa

Opis

Inwestycja składała się z dwóch zadań inwestycyjnych:
Zadanie I – Zagospodarowania plaży w Okunince nad jeziorem Białym, w ramach zadania zostanie wykonane:
1) zabezpieczenie przed wysiąkaniem wód gruntowych, dotyczy odcinków plaży, gdzie na skutek wypływu wody na powierzchnię powstawała okresowa podmokłość terenu;
2) ciągi spacerowe z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej oraz dojścia do jeziora; 3) zagospodarowanie plaży – mała architektura i zieleń;
4) wykonanie pomostu (do pomostu zostało zaprojektowane oświetlenie w postaci podświetleń lampami w technologii LED);
5) zakup i montaż systemu monitoringu.

Zadanie II – Umieszczenie tablic informacyjnych w wybranych punktach Gminy - w ramach Projektu wykonano 15 tablic informacyjnych w miejscowościach Gminy.

RPOWL na youtube