Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa i modernizacja dróg gminnych prowadzących do miejskich terenów inwestycyjnych (ul.Przedmieście Płuskie Wschód, ul. Brama Korchowska)"

Numer umowyRPLU.05.02.00-06-028/09-00
BeneficjentGMINA TARNOGRÓD
Wartość projektu1 496 323,03 PLN
Dofinansowanie UE718 478,52 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 23-09-2010
Obszar realizacji projektu

powiat biłgorajski/ Tarnogród

Opis

Realizacja projektu obejmowała drogę gminną nr 109525L ul. Przedmieście Płuskie Wschód zlokalizowaną na trasie objazdu lokalnego łączącego drogę powiatową 2944L z drogą wojewódzką nr 835 Lublin - Przemyśl. Przy drodze gminnej ul. Przedmieście Płuskie Wschód zlokalizowane są tereny inwestycyjne ujęte w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród”. Poprzednio droga ta miała nawierzchnie tłuczniowo-żużlową, co utradniało dostęp do tych terenów. Brak funkcjonalnej infrastruktury drogowej obniżał atrakcyjność terenów dla potencjalnych inwestorów. Taka sytuacja w dużej mierze wpływała na ograniczenia w rozwoju gospodarczym miasta i gminy Tarnogród. Zakres prac obejmował m. in.:
1. Przebudowę jezdni - wzmocnienie konstrukcji częściowo zdeformowanej w wyniku eksploatacji, wykonanie nawierzchni zjazdów oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę 2 przejść dla pieszych.
2. Wykonano utwardzenie brakującego odcinka drogi wraz z prawostronnym chodnikiem, przebudowę systemu odwodnienia wraz z wykonaniem nowego przepustu drogowego, wykonanie zjazdów, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę 1 przejścia dla pieszych.
3. Budowę odcinka drogi gminnej ul. Przedmieście Płuskie Wschód, który stanowi drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych ujętych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród”.

Realizacja projektu wpłynęła znacząco na poprawę jakości i dostępności połączenia drogi gminnej z drogą powiatową 2944L oraz drogą wojewódzką 835 Lublin - Przemyśl. Mieszkańcy mają teraz ułatwiony dostęp do centrum miasta, przez co wzrośnie ich mobilność. Poprawa infrastruktury drogowej wpłynęła na poprawę spójności terytorialnej, w tym wzrost potencjału gospodarczego. Wśród mieszkańców wzrosło poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia.

Galeria

RPOWL na youtube