Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Kotłownia wykorzystująca biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim"

Numer umowyRPLU.06.02.00-06-009/09-00
BeneficjentPowiat Lubartowski
Wartość projektu4 166 181,12 PLN
Dofinansowanie UE2 648 047,84 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.2. Energia przyjazna środowisku/
Data podpisania umowy 06-11-2014
Obszar realizacji projektu

powiat lubartowski/ Ostrów Lubelski

Opis

Przedmiotem inwestycji był:
- demontaż starego kotła
- wybudowanie nowo zaprojektowanego budynku i montaż kotłów
- przemurowanie przewodów i instalacja nowych kominów
- dostawa i montaż jednostki cieplnej
- instalowanie infrastruktury okablowania
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- malowanie ścian i sufitu
- uruchomienie i próby funkcjonalne jednostki cieplnej
- budowa magazynu do składowania surowca.
Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności gospodarczej powiatu lubartowskiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Cel ten realizowano przede wszystkim poprzez:
- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- wzrost bezpieczeństwa ekologicznego i jakości oddziaływania systemów energetycznych na środowisko,
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców powiatu poprzez uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców paliw kopalnych i zmian cen rynkowych.

RPOWL na youtube