Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap."

Numer umowyRPLU.05.03.00-06-003/10-00
BeneficjentMiasto Zamość
Wartość projektu13 971 130,48 PLN
Dofinansowanie UE9 644 248,27 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.3. Miejski transport publiczny/
Data podpisania umowy 14-11-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Zamość/ M. Zamość

Opis

Przedmiotem projektu była:
1.Budowa pętli autobusowej przy ul. Lwowskiej w Zamościu.
2. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zamoyskiego.
3. Wymiana lub postawienie 25 szt. nowych wiat przystankowych. Wiaty zostały zlokalizowane na wyznaczonych przystankach komunikacji miejskiej w pasie chodnika.
4. Zakup autobusów.
5. Promocja projektu
6. Nadzór inwestorski.
Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Zamościu. Dzięki nowo zakupionym autobusom wzrósł komfort podróżowania. Co więcej nowy tabor jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kolejnym ważnym elementem, jest wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno podróżnych jak i osób obsługujących pojazd, dzięki stałemu monitoringowi wnętrza pojazdów jak i budowie pętli i zatoki, co umożliwi pasażerom sprawne wsiadanie do pojazdu. Nowoczesne autobusy zapewniają bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy kierowców. Zastosowanie innowacyjnych technologii w zakresie obsługi i sterowania pojazdem poprawia komfort jazdy i znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu, a także obsługę pasażerów na przystankach. Wnętrze kabiny kierowcy w nowoczesnym autobusie jest klimatyzowane, istnieje możliwość dostosowania parametrów fotela do indywidualnych preferencji, tablica rozdzielcza jest czytelna.

Galeria

RPOWL na youtube