Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 72+800 do km 85+972,43 o długości 13,17243 km Frampol-Biłgoraj

Numer umowyRPLU.05.01.00-06-004/10-00
BeneficjentWojewództwo Lubelskie
Wartość projektu27 419 363,96 PLN
Dofinansowanie UE26 097 625,46 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.1. Regionalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 15-12-2015
Obszar realizacji projektu

powiat biłgorajski/ Biłgoraj - miasto

powiat biłgorajski/ Frampol

Opis

Przedmiotem projektu była „Rozbudowa dr. woj. Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 72+800 do km 85+972,43 o długości 13,17243 km Frampol-Biłgoraj”. Odcinek dr. woj. Nr 835 przebiega przez tereny gmin Frampol i Biłgoraj w Powiecie Biłgorajskim.

Galeria

RPOWL na youtube