Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy i Gmin Ościennych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach – poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów

Numer umowyRPLU.06.01.00-06-034/10-00
BeneficjentZakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach
Wartość projektu47 861 186,00 PLN
Dofinansowanie UE28 953 301,98 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 08-12-2015
Obszar realizacji projektu

powiat puławski/ Puławy

Opis

Przedsięwzięcie obejmowało modernizację i rozbudowę zakładu w celu dostosowania układu technologicznego do przetwarzania odpadów komunalnych oraz zagwarantowanie maksymalnej wydajności sortowni. Inwestycja dotyczyła m. in.:

• Zakupu maszyn potrzebnych do wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych;
• Robót budowlanych z projektowaniem modernizacji i rozbudowy ZUOK w Puławach;
• Stworzenia sieci kanalizacyjnej, technologicznej, elektrycznej, wodociągowej, drogi i place;
• Dostawy maszyn i urządzeń transportu wewnątrzzakładowego i obsługi ZUOK;
• Robót budowlanych z projektowaniem budowy nowej kwatery składowej ZUOK w Puławach;
• Wyposażenie zakładu w pojemniki, urządzenia oraz meble;

Dzięki wdrożeniu systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz zakupieniu mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zmniejszy się udział odpadów zmieszanych w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych przyjmowanych przez ZUOK. Doprowadzi to do podniesienia efektywności unieszkodliwiania biofrakcji. Ponadto pozwoli na skuteczniejsze unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, stwarzających szczególne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.

Galeria

RPOWL na youtube