Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Centrum aktywności społeczno gospodarczej "Stara Kotłownia "w Rejowcu Fabrycznym.

Numer umowyRPLU.03.02.00-06-012/10-00
BeneficjentMiasto Rejowiec Fabryczny
Wartość projektu4 937 367,60 PLN
Dofinansowanie UE3 052 716,56 PLN
Oś, działanie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne/ 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich/
Data podpisania umowy 19-03-2014
Obszar realizacji projektu

powiat chełmski/ Rejowiec Fabryczny - miasto

Opis

Przedmiotem projektu było poddanie jednego obszaru poprzemysłowego procesowi rewitalizacji. W wyniku projektu teren został przekształcony na: 1 budynek na siedzibę "Centrum" z dobudowaną dwupoziomowa klatkę schodową i windą dla niepełnosprawnych oraz przebudowaną infrastrukturę publiczną (droga, parking, plac zabaw, zieleń rekreacyjna). Teren obiektu został oświetlony, wyposażony w miejsce do gromadzenia odpadów, skwery i zieleńce z ławkami. Program użytkowy zakłada przeznaczenie powierzchni na: pomieszczenia dla biblioteki miejskiej; sala konferencyjno wykładowa; lokal na siłownię i fitness; lokale dla obsługi podmiotów gospodarczych; zarezerwowane jest pomieszczenie do wynajęcia na zaplecze technologiczne dla zespołu basenów z alternatywnym wykorzystaniem jako kawiarnia z salonem prasowym i bilardem. W pomieszczeniach biblioteki znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, natomiast sala szkoleniowo konferencyjna posiada przygotowany moduł promocyjno-wystawienniczy na potrzeby promocji lokalnych twórców, rzemiosła, usług i produktów.

Galeria

RPOWL na youtube