Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Gotania. EtapI - Oznakowanie tras turystycznych oraz Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej w Hrubieszowie".

Numer umowyRPLU.07.01.00-06-099/09-00
BeneficjentGmina Miejska Hrubieszów
Wartość projektu288 228,00 PLN
Dofinansowanie UE201 759,60 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 23-02-2011
Obszar realizacji projektu

powiat hrubieszowski/ Hrubieszów - miasto

Opis

Przedmiotem inwestycji była adaptacja i remont części pomieszczeń budynku administracyjnego na potrzeby utworzenia Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej (CIT). Na potrzeby działalności CIT zostały utworzone 3. pomieszczenia (do obsługi turystów i administracyjno-biurowe) o łącznej powierzchni ok. 45,75 m2 oraz pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 8,17 m2, z przeznaczeniem na przechowywanie rowerów oraz wyposażenia serwisu do naprawy rowerów. W ramach projektu została przebudowana i dostosowana dla osób niepełnosprawnych łazienka.
W celu promowania turystyki aktywnej zakupiono 15. rowerów oraz niezbędny do ich konserwacji serwis. Ponadto w ramach promocji:
- wydano 24.000 egzemplarzy folderu w języku zarówno polskim, jak i ukraińskim,
- umieszczono duże tablice informacyjne umieszczone w strategicznych punktach tras turystycznych,
- stworzono system znaków na wszystkich 4 trasach turystycznych - w wyniku inwestycji postawiono 50 znaków informacyjnych.
W ramach projektu osiągnięte zostały następujące produkty:
- Liczba obiektów zabezpieczonych/wyposażonych w monitoring - 1 szt.
- Liczba obiektów ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną i sanitarną - 1 szt.

RPOWL na youtube