Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Zakup nowoczesnego urządzenia introligatorsko - poligraficznego przez przedsiębiorstwo ABACUS

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-106/10-00
Beneficjent"ABACUS" Spółka Cywilna Jerzy Stankiewicz, Tomasz Stankiewicz
Wartość projektu1 647 000,00 PLN
Dofinansowanie UE803 250,00 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 10-02-2011
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Zamość/ M. Zamość

Opis

Beneficjent zakupił nowoczesną maszynę do produkcji poligraficznej oraz oprogramowanie do zarządzania produkcją. Maszyna ma możliwość drukowania w formacie papieru A2+ i jest wyposażona w system zdalnego sterowania. Z kolei oprogramowanie pozwala na połączenie i kontrolowanie z jednego miejsca całego procesu zachodzącego w drukarni od zgłoszenia zlecenia przez klienta i obliczenia jego opłacalności poprzez wykonanie tego zlecenia przez poszczególne działy - cyfrowa integracja całego procesu produkcji

RPOWL na youtube