Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW WŁODAWY"

Numer umowyRPLU.07.01.00-06-027/09-00
BeneficjentGmina Miejska Włodawa
Wartość projektu3 642 351,59 PLN
Dofinansowanie UE2 094 376,00 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 11-06-2013
Obszar realizacji projektu

powiat włodawski/ Włodawa - miasto

Opis

Projekt dotyczył rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Wpłynęło to na zwiększenie dostępności do zasobów biblioteki, promocję usług kulturalnych oraz upowszechnianie czytelnictwa.

W ramach projektu planowane były następujące działania:
- Roboty budowlane i ziemne: m.in. roboty ziemne i izolacyjne, konstrukcja i pokrycie dachu, posadzki i tynki wewnętrzne, stolarka drzwiowa i okienna, wykonanie elewacji, winda dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie otoczenia,
- Systemy monitoringu i teleinformatyczne: instalacja systemu monitoringu na zewnątrz i wewnątrz obiektu, instalacja systemów zabezpieczeń, instalacje teleinformatyczne,
- Pozostałe instalacje,
-Zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu komputerowego
i elektronicznego: meble, regały magazynowe, sprzęt komputerowy i elektroniczny
-Portal internetowy: opracowanie i aktualizacja portalu internetowego,
-Audio przewodniki i streaming video: Nagranie na stronie (do audio przewodników) streaming video.
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej z nowym programem funkcjonalno-użytkowym przewiduje m.in.;
- Salę wystawienniczą z zapleczem,
- Salę konferencyjną,
- Wypożyczalnię dla dorosłych,
- Czytelnię dla dorosłych,
- Czytelnię internetowa,
- Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży,
- Dział regionalny,
- Salę naukową,
- Pomieszczenie instruktora.

Galeria

RPOWL na youtube