Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Marka regionalna „Lubelskie” narzędziem promocji gospodarczej Lubelszczyzny" - III etap

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-002/10-00
BeneficjentSamorząd Województwa Lubelskiego
Wartość projektu1 474 770,00 PLN
Dofinansowanie UE1 253 554,50 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 30-03-2012
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube