Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego Janowice"

Numer umowyRPLU.07.01.00-06-039/10-00
BeneficjentGmina Janowiec
Wartość projektu3 185 840,38 PLN
Dofinansowanie UE1 801 939,81 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 06-07-2017
Obszar realizacji projektu

powiat puławski/ Janowiec

Opis

Projekt polegał na całościowej modernizacji i przebudowie terenów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Janowiec i powiecie puławskim. Efektem projektu jest:
- Zagospodarowanie zbiornika wodnego. Obszar zagospodarowania – 18 ha, powstanie miejsc parkingowych w ilości 20 szt., wyposażenie zalewu w małą infrastrukturę, stanowisk ratowniczych, plac zabaw.
- Stworzenie szlaku turystycznego (trasy rowerowej). Trasa rowerowa rozpoczyna się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, przy schronisku młodzieżowym „Pod Wianuszkami” do zalewu Janowice.
- Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne (schronisko, teren przy „Albrechtówce”, punkt widokowy) o łącznej pow. 1,5 ha.

Cele bezpośrednie realizacji projektu:
Cel I. Stworzenie szlaku turystycznego prowadzącego z Kazimierza Dolnego do Janowca i zbiornika wodnego Janowice.
Cel II. Poprawa bezpieczeństwa turystów i wypoczywających nad zbiornikiem w Janowicach.
Cel III. Stworzenie systemu promocji turystycznej Gminy Janowiec.
Cel IV. Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej w warunkach ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Janowiec.

Galeria

RPOWL na youtube