Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TURYSTYCZNEJ WŁODAWY - MIASTA TRZECH GRANIC I TRZECH KULTUR"

Numer umowyRPLU.07.01.00-06-086/09-00
BeneficjentGmina Miejska Włodawa
Wartość projektu2 362 060,55 PLN
Dofinansowanie UE1 650 575,04 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 03-09-2012
Obszar realizacji projektu

powiat włodawski/ Włodawa - miasto

Opis

Włodawa jest jednym z najważniejszych centrów turystycznych Lubelszczyzny. Ze względu na wielokulturową przeszłość nazywana jest miastem Trzech Kultur, a najważniejszymi atrakcjami architektonicznymi przyciągającymi zwiedzających są trzy świątynie wyznań przeplatających się na tych terenach.Projekt zakładał uzupełnienie dotychczas realizowanych i planowanych projektów o brakujące elementy infrastruktury turystyki.

Galeria

RPOWL na youtube