Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Grodzka 20" - adaptacja kamienicy na restaurację wraz z zapleczem noclegowym w sercu lubelskiej starówki.

Numer umowyRPLU.01.05.00-06-204/10-00
BeneficjentCUSTOM P. Klauda, M. Machlarz Spółka Jawna
Wartość projektu6 606 607,63 PLN
Dofinansowanie UE1 699 306,60 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki/
Data podpisania umowy 21-08-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube