Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78

Numer umowyRPLU.08.04.00-06-019/09-00
BeneficjentGmina Lublin
Wartość projektu10 238 093,23 PLN
Dofinansowanie UE2 000 000,00 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.4. Pomoc społeczna/
Data podpisania umowy 02-05-2011
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Podstawowymi celami projektu było:
1) dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
2) dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3) dostosowanie do obowiązujących wymogów w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych.

W zakres rzeczowy projektu wchodziły następujące prace:
- roboty budowlane,
- instalacja wodociagowo-kanalizacyjna,
- instalacje c.o. i ciepła technologicznego,
- wentylacja mechaniczna,
- instalacja solarna,
- instalacja gazowa,
- technologia węzła cieplnego,
- dostawa wyposażenia pralni,
- dostawa wyposażenia kuchni,
- instalacje elektryczne,
- instalacje teletechniczne,
- przyłącze wodociągowe z hydrantem,
- drogi wewnętrzne,
- podjazd dla niepełnosprawnych,
- przełożenie kanalizacji telefonicznej,
- przełożenie kabla NN.

Galeria

RPOWL na youtube