Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Rowerem przez krainę Lewarta - promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej

Numer umowyRPLU.07.02.00-06-018/09-00
BeneficjentMiasto Lubartów
Wartość projektu161 749,75 PLN
Dofinansowanie UE112 239,43 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.2. Promocja kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 27-06-2012
Obszar realizacji projektu

powiat lubartowski/ Lubartów - miasto

powiat lubartowski/ Kamionka

powiat lubartowski/ Lubartów

powiat lubartowski/ Firlej

Opis

Projekt składał się z następujących, głównych elementów:
- informacja i promocja projektu oraz Ziemi Lubartowskiej;
- promocja produktu turystycznego - opracowanie „Strategii Promocji Produktu Turystycznego Ziemi Lubartowskiej”;
- organizacja imprez turystycznych związanych z popularyzacją turystyki rowerowej oraz promocją oferty turystycznej Ziemi Lubartowskiej;
- udział w targach turystycznych – prezentacja zintegrowanej oferty turystycznej;
- zarządzanie projektem.

Projekt miał na celu wypromowanie walorów turystycznych Ziemi Lubartowskiej, wykreowanie i wypromowanie produktu turystycznego opartego na turystyce rowerowej. Jest to cenna inicjatywa ponieważ łączy wysiłki wielu lokalnych samorządów i organizacji.

Galeria

RPOWL na youtube