Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Numer umowyRPLU.01.07.00-06-003/10-00
BeneficjentIwona Kapica
Wartość projektu24 600,00 PLN
Dofinansowanie UE8 500,00 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo/
Data podpisania umowy 24-10-2011
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube