Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Jacek Kowalczyk Usługi Budowlane poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego

Numer umowyRPLU.01.01.00-06-046/09-00
BeneficjentJacek Kowalczyk Usługi Budowlane
Wartość projektu345 440,00 PLN
Dofinansowanie UE168 623,00 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 26-05-2010
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Dotacja unijna pozwoliła firmie na zakup nowej generacji sprzętu budowlanego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia wprowadzono innowacje produktową i procesową. Innowacja produktowa dotyczy nowych usług takich jak:
1. wykopy szerokoprzestrzenne;
2. niwelacja terenu;
3. usługi ładowarką.

RPOWL na youtube