Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Budowa nowoczesnej myjni bezdotykowej przez „GALM-INVEST” Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Numer umowyRPLU.01.01.00-06-059/09-00
Beneficjent"GALM-INVEST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu727 168,26 PLN
Dofinansowanie UE351 546,98 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 28-10-2010
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube