Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej"

Numer umowyRPLU.05.01.00-06-002/10-00
BeneficjentMiasto Chełm
Wartość projektu14 690 850,68 PLN
Dofinansowanie UE6 982 879,79 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.1. Regionalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 22-12-2014
Obszar realizacji projektu

powiat chełmski/ Chełm

Opis

Prowadzone prace dotyczyły przebudowy dróg w rejonie od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej. Zakres prac obejmował m.in.: - całkowitą przebudowę konstrukcji jezdni i chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej, - przebudowę mostu na rzece Uherce, - przebudowę oświetlenia ulicznego, - wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.

Galeria

RPOWL na youtube