Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Przebudowa - (modernizacja) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Orchówku wraz z budową sali gimnastycznej, boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz infrastruktury technicznej"

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-095/09-00
BeneficjentGmina Włodawa
Wartość projektu6 117 975,70 PLN
Dofinansowanie UE4 659 293,27 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 08-05-2015
Obszar realizacji projektu

powiat włodawski/ Włodawa

Opis

Realizacja projektu obejmowała 3 zadania. Zadanie I – Wybudowanie i wyposażanie sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. Ponadto, wykonanie zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw do wykorzystania przez dzieci z klas 1-3 wraz z zagospodarowaniem działki przynależnej do obiektu. Zadanie II – Rozbudowa budynku szkoły wraz z wyposażaniem. Wykonanie na poziomie II dwóch sal lekcyjnych, części komunikacyjnej wraz z klatką schodową łączącej istniejący budynek Szkoły Podstawowej poprzez łącznik z poziomem „galerii widokowej” z salą gimnastyczną. Zadanie III – Przebudowa (modernizacja) budynku szkoły wraz z zakupem wyposażenia. W tym zakresie inwestycja obejmowała przebudowę oraz wyposażanie istniejącej kuchni szkolnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wyposażenie istniejącej pracowni komputerowej w nowy sprzęt dostosowany do potrzeb użytkowników oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Galeria

RPOWL na youtube