Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" w Lublinie

Numer umowyRPLU.03.02.00-06-046/10-00
BeneficjentGmina Lublin
Wartość projektu12 715 352,12 PLN
Dofinansowanie UE7 346 407,52 PLN
Oś, działanie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne/ 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich/
Data podpisania umowy 29-05-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Realizacja projektu polegała na rewaloryzacji Ogrodu Saskiego w Lublinie, której celem było pełne przywrócenie zabytkowego charakteru Ogrodu jako wartości kulturowej przy jednoczesnym przystosowaniu obiektu do pełnienia funkcji rekreacyjnych.

Zakres prac obejmował m. in.:
- roboty budowlane (ogrodzenia, schody terenowe, elementy małej architektury, nawierzchnie, układ wodny, szalety miejskie, muszla koncertowa) wraz z kanalizacją deszczową;
- zieleń, w tym: pielęgnacja drzew;
- monitoring (w tym: zakup i montaż kamer), infrastruktura informatyczna w muszli koncertowej:
- stanowiska komputerowe,
- hot-spot,
- podciągnięcie światłowodu do uruchomienia kawiarni internetowej,
- wyposażenie muszli koncertowej (meble biurowe),
-nadzór nad robotami budowlanymi oraz zielenią.

Galeria

RPOWL na youtube