Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup profesjonalnej myjni samochodowej bezdotykowej

Numer umowyRPLU.01.01.00-06-055/08-00
Beneficjent"AT LARGO ADRIAN CZACZKOWSKI, TOMASZ CHALIMONIUK" SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu620 081,21 PLN
Dofinansowanie UE215 531,52 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 19-02-2009
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Biała Podlaska/ M. Biała Podlaska

Opis

Realizacja projektu polegała na wybudowaniu myjni samochodowej bezdotykowej i jej kompleksowym wyposażeniu. Inwestycja pozwoliła na pełną mechanizację świadczonych usług. Wpłynęło to na wzrost wydajności, poprawę organizacji pracy, zmniejszenie zużycia materiałów.

RPOWL na youtube