Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Orzeł S.A.

Numer umowyRPLU.01.07.00-06-001/08-00
BeneficjentOrzeł Spółka Akcyjna
Wartość projektu32 452,00 PLN
Dofinansowanie UE8 925,00 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo/
Data podpisania umowy 25-02-2009
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Głusk

Opis

Realizacja projektu polegała na wdrożeniu systemu zarządzania jakością poprzez zakup usług doradczych mających na celu przygotowanie i wdrożenie dokumentacji spełniającej wymagania normy ISO 9001:2000. Kolejnym etapem było poddanie wdrożonego systemu ocenie niezależnej jednostki certyfikacyjnej. Obecna skala i zasięg działania firmy to obszar całego kraju.

RPOWL na youtube