Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Piaskach"

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-034/09-00
BeneficjentPowiat Świdnicki w Świdniku
Wartość projektu6 104 057,21 PLN
Dofinansowanie UE4 866 246,76 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 28-10-2010
Obszar realizacji projektu

powiat świdnicki/ Piaski

Opis

Przedmiotem projektu była pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Na jej powierzchnię składają się:
• sala gimnastyczna, na której znajdują się boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego oraz przyrządy gimnastyczne;
• zaplecze socjalno-użytkowe, obejmujące korytarz, sanitariaty, szatnie, natryski, łazienki, magazyny sprzętu oraz pokój nauczyciela.
Sala przeznaczona została do prowadzenia zajęć w-f, organizowania imprez i zawodów sportowych. Sala dostosowana została dla osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem przedmiotowego projektu była poprawa dostępności mieszkańców miasta i gminy Piaski do infrastruktury sportowej. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących efektów społeczno-gospodarczych:
- wzrost liczby osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury,
- wzrost liczby prowadzonych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- zmniejszenie odsetka uczniów z wadami postawy,
- zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zawodach sportowych na arenie lokalnej i ponadlokalnej,
- wzrost turystycznej atrakcyjności gminy,
- wzrost poziomu sprawności fizycznej wśród mieszkańców,
- większe możliwości zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie.

Galeria

RPOWL na youtube