Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rewitalizacja Centrum Miasta Terespol przy ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu"

Numer umowyRPLU.03.02.00-06-036/10-00
BeneficjentGmina Miasto Terespol
Wartość projektu2 006 558,61 PLN
Dofinansowanie UE1 493 207,63 PLN
Oś, działanie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne/ 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich/
Data podpisania umowy 29-02-2012
Obszar realizacji projektu

powiat bialski/ Terespol - miasto

Opis

Inwestycja o nazwie „Rewitalizacja Centrum Miasta Terespol przy ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu”, objęła teren na którym znajdują się budynki i place. W ramach inwestycji wykonano prace związane z remontem hali targowej, zagospodarowaniem terenu centrum miasta oraz zagospodarowaniem terenu małych skwerów i parku miejskiego z robotami w zakresie kształtowania zieleni. Projekt zapewnił większą dostępności do infrastruktury społecznej dla mieszkańców Miasta Terespol, a także poprawił rozwój społeczny i gospodarczy.

RPOWL na youtube