Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Wzrost konkurencyjności i promocja firmy IKOM Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca.

Numer umowyRPLU.02.04.01-06-026/11-00
Beneficjent"IKOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu59 759,29 PLN
Dofinansowanie UE35 695,23 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 16-04-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube