Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Podniesienie skuteczności diagnostycznej placówki poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w "All Med" Centrum Medyczne s.c.

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-043/09-00
Beneficjent"All Med" Centrum Medyczne s.c.
Wartość projektu479 821,94 PLN
Dofinansowanie UE285 494,04 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 10-11-2010
Obszar realizacji projektu

powiat puławski/ Puławy - miasto

Opis

Realizacja projektu polegała na zakupie czterech środków trwałych, urządzeń nowych. Były to ultrasonograf, generator do elektrochirurgii, cyfrowy videokolposkop i echokardiograf.

RPOWL na youtube