Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Dywersyfikacja usług w Firmie Usługowo Handlowej Bogusław Grad."

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-036/10-00
BeneficjentFirma Usługowo Handlowa Bogusław Grad
Wartość projektu1 273 078,94 PLN
Dofinansowanie UE612 218,98 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 23-11-2012
Obszar realizacji projektu

powiat tomaszowski/ Tarnawatka

Opis

W ramach projektu zakupione zostały:
- skrapiarka emulsji - to urządzenie do budowy drogowych nawierzchni asfalbetonowych oraz renowacji nawierzchni metodą powierzchniowych utrwaleń;
- walec tandemowy wibracyjny - jest to maszyna służąca do wykonywania robót drogowych. Głównym jej zadaniem jest zagęszczanie warstw asfaltowych, nośnych i mrozoochronnych w pracach przy budowie nowych i naprawie istniejących warstw w przedsięwzięciach budowlanych średniej i dużej wielkości, np. na ulicach, lotniskach, parkingach, ścieżek dla pieszych, rowerowych, placów zabaw i placów sportowych;
- maszyna do czyszczenia boisk z oprzyrządowaniem. Zadaniem maszyny jest czyszczenie nawierzchni sztucznych z zanieczyszczeń stałych i pyłowych. Maszyna ta kompleksowo pielęgnuje nawierzchnię wykonaną z trawy syntetycznej lub poliuretanu.

RPOWL na youtube