Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Wydatki związane z organizacją i obsługą procesu selekcji i oceny projektów w ramach RPO

Numer umowyRPLU.09.01.00-06-002/07-00
BeneficjentUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Wartość projektu397,10 PLN
Dofinansowanie UE337,53 PLN
Oś, działanie IX. Pomoc techniczna/ 9.1. Wsparcie wdrażania RPO/
Data podpisania umowy 10-06-2008
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube