Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Wykonawstwo Robót Budowlanych i Ziemnych Jakub Benet poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego

Numer umowyRPLU.01.01.00-06-015/08-00
BeneficjentWykonawstwo Robót Budowlanych i Ziemnych Jakub Benet
Wartość projektu478 606,00 PLN
Dofinansowanie UE221 221,00 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 19-12-2008
Obszar realizacji projektu

powiat lubartowski/ Lubartów

Opis

Realizacja projektu była wynikiem potrzeby zwiększenia zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. W związku z rosnącymi wymaganiami klientów istotnym czynnikiem stało się utrzymanie przystępnego poziomu cen przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi. Zakupiony sprzęt budowlany (koparko-ładowarka i ładowarka) pozwoliły na świadczenie usług szybko, profesjonalnie i na wysokim poziomie.

RPOWL na youtube