Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Zwierzyniec w latach 2010 - 2012"

Numer umowyRPLU.06.01.00-06-046/09-00
BeneficjentNadleśnictwo Zwierzyniec
Wartość projektu197 847,50 PLN
Dofinansowanie UE147 687,50 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 23-02-2010
Obszar realizacji projektu

powiat biłgorajski/ Biłgoraj

powiat biłgorajski/ Tereszpol

Opis

Głuszec to ptak występujący w drzewostanach iglastych o charakterze naturalnym. W ostatnich latach liczebność głuszca na skutek zmian środowiskowych zaczęła spadać. Spowodowało to objęciem go w Polsce ścisłą ochroną prawną od 1995 r., oraz wpisaniem do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt\\\" z oznaczeniem CR-gatunek skrajnie zagrożony. Gatunek ten figuruje również w załączniku II Dyrektywy Ptasiej Rady Europy. Programy te wpisują się w nowoczesne trendy ochrony przyrody polegające na całościowej ochronie, od poprawy siedlisk w których występuje głuszec po zmniejszenie negatywnego oddziaływania turystyki poprzez kierowanie jej w miejsca, gdzie obecność ludzi nie ma tak dużego znaczenia dla chronionej populacji.

RPOWL na youtube