Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i boiskami sportowymi przy Zespole szkół Nr 3 w Hrubieszowie"

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-062/09-00
BeneficjentPowiat Hrubieszowski
Wartość projektu4 043 305,88 PLN
Dofinansowanie UE3 228 004,65 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 16-09-2014
Obszar realizacji projektu

powiat hrubieszowski/ Hrubieszów - miasto

Opis

W wyniku realizacji projektu powstał kompleks obiektów infrastruktury sportowej oraz sale lekcyjne przy Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie. Zakres inwestycji obejmujmował:
• halę sportową z wielofunkcyjnym budynkiem łączącym ją z istniejącą szkołą
• boisko do piłki siatkowej,
• boisko do piłki ręcznej,
• modernizacja istniejącego boiska do piłki koszykowej,
• skocznia do skoku w dal,
• 2 sale dydaktyczne.
Celem nadrzędnym niniejszego projektu było podniesienie jakości kształcenia w ZS nr 3 w Hrubieszowie oraz zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Do najistotniejszych celów operacyjnych projektu należało:
• podniesienie wskaźnika aktywności fizycznej mieszkańców powiatu,
• stworzenie możliwości organizowania zawodów sportowych,
• poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości udziału w życiu sportowym osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej,
• podniesienie komfortu edukacji,
• podniesienie szans edukacyjnych uczniów,
• utrwalanie prozdrowotnych nawyków aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

RPOWL na youtube