Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rozwój przedsiębiorstwa Lenartowicz poprzez uruchomienie innowacyjnego serwisu samochodów ciężarowych"

Numer umowyRPLU.01.03.00-06-083/08-00
BeneficjentLenartowicz Andrzej Lenartowicz
Wartość projektu7 695 116,01 PLN
Dofinansowanie UE1 694 697,68 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 04-03-2010
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Niemce

RPOWL na youtube