Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Poprawa konkurencyjności zakładu optycznego przez realizację innowacyjnej inwestycji w połączeniu ze wzrostem zatrudnienia"

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-023/09-00
BeneficjentZakład Optyczny Piotr Haratym
Wartość projektu249 338,00 PLN
Dofinansowanie UE142 740,50 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 10-11-2010
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Chełm/ M. Chełm

Opis

Projekt zakładał unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstwa. Zakupione zostały urządzenia optyczne m.in. automat szlifierski, skanocentroskop, dioptromierz. Nakłady inwestycyjne przełożyły się na wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym. Dotychczasowi klienci Zakładu Optycznego Piotr Haratym to głównie osoby z Chełma oraz innych ośrodków miejskich (Włodawa, Krasnystaw). Około 10% klientów stanowią mieszkańcy dużych miast (Lublin, Zamość), który chętniej kupują produkty oferowane przez zakład ze względu na porównywalny asortyment, ale bardziej atrakcyjne ceny.

RPOWL na youtube