Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Wydatki związane z założeniem infolinii.

Numer umowyRPLU.09.02.00-06-011/07-00
BeneficjentUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Wartość projektu238,77 PLN
Dofinansowanie UE202,95 PLN
Oś, działanie IX. Pomoc techniczna/ 9.2. Informacja i promocja RPO/
Data podpisania umowy 10-06-2008
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube