Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rozbudowa, przebudowa oraz podwyższenie standardu budynku hotelowo-gastronomicznego hotelu Capitol w Białej Podlaskiej"

Numer umowyRPLU.01.05.00-06-015/10-00
BeneficjentPrzedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług "R-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu1 211 404,76 PLN
Dofinansowanie UE419 009,77 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki/
Data podpisania umowy 13-08-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Biała Podlaska/ M. Biała Podlaska

Opis

Projekt polegał na przebudowie i rozbudowie budynku hotelowo-gastronomicznego o klatkę schodową i windę oraz na zakupie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Obok wyposażenia pokoi noclegowych kupione zostało wyposażenie sali relaksu: jacuzzi, fotel masujący oraz sauna.

RPOWL na youtube