Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez zakup profesjonalnej myjni samoobsługowej bezdotykowej, sześciostanowiskowej.

Numer umowyRPLU.01.01.00-06-124/09-00
Beneficjent"AT LARGO ADRIAN CZACZKOWSKI, TOMASZ CHALIMONIUK" SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu851 221,82 PLN
Dofinansowanie UE289 188,62 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 07-12-2012
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Biała Podlaska/ M. Biała Podlaska

Opis

Celem projektu był zakup niezbędnych środków do wybudowania myjni samochodowej bezdotykowej, która została zlokalizowana na terenie miasta Biała Podlaska.

RPOWL na youtube