Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizacji rozdzielni

Numer umowyRPLU.01.03.00-06-235/08-00
BeneficjentTowarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia - Wschód" Spółka Akcyjna
Wartość projektu5 381 344,11 PLN
Dofinansowanie UE1 699 585,18 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 17-11-2010
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Inwestycja polegała na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego poprzez dokonanie zmiany procesu technologicznego dystrybucji energii (wykorzystanie technologii informatycznych ICT), jak również rozszerzenie zasięgu świadczonych usług na skalę ogólnokrajową poprzez wpięcie się do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (budowa sieci dystrybucyjnych, m.i.n linii kablowych).

Galeria

RPOWL na youtube