Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rewitalizacja budynku byłej karczmy w Łaszczowie"

Numer umowyRPLU.03.02.00-06-055/10-00
BeneficjentGmina Łaszczów
Wartość projektu1 431 511,05 PLN
Dofinansowanie UE768 898,96 PLN
Oś, działanie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne/ 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich/
Data podpisania umowy 11-12-2012
Obszar realizacji projektu

powiat tomaszowski/ Łaszczów

Opis

Budynek karczmy pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku i ma wartość architektoniczną o znaczeniu historycznym, nie jest budynkiem znajdującym się w rejestrze zabytków i nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej, ale jest wpisany do ewidencji Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, jako dobro kultury. Budynek w XIX wieku posiadał podcienia oraz wieżę. Funkcjonował, jako karczma i pełnił rolę społeczno – gospodarczą. Obecnie, pomimo iż nie pełni już funkcji karczmy nadal funkcjonuje pod nazwą karczma. Głównym celem projektu była zmiana funkcji obiektu i dostosowanie jego pomieszczeń do funkcji społeczno – kulturowej oraz gospodarczej. Budynek byłej karczmy znajduje się w centrum Łaszczowa w niedalekiej odległości od kościoła, punktów usługowych, skwerku. W ramach projektu wykonano następujące roboty inwestycyjne:
1. Prace rozbiórkowe
2. Prace remontowo – budowlane
3. Prace instalacyjne
4. Prace wykończeniowe i porządkowe
5. Zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury
6. Instalacja systemu monitoringu.

Galeria

RPOWL na youtube