Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Astur" sp. z o.o. poprzez modernizację obiektów turystycznych Ośrodka Wczasowego "Astur" oraz zakup środków trwałych

Numer umowyRPLU.01.05.00-06-115/10-00
Beneficjent"Astur" sp. z o.o.
Wartość projektu1 686 999,01 PLN
Dofinansowanie UE690 944,65 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki/
Data podpisania umowy 04-02-2014
Obszar realizacji projektu

powiat włodawski/ Włodawa

Opis

W wyniku realizacji projektu oferta obiektu noclegowo - restauracyjnego Astur w Okunince uległa zmianie pod względem jakościowym i przedmiotowym. Stało się to możliwe dzięki remontowi i termomodernizacji budynków ośrodka w pełni przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażeniu go w nowe, profesjonalne urządzenia i nowy sprzęt. Ponadto uruchomiono wypożyczalnię sprzętu sportowego, w tym przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja polegała na termomodernizacji (tj. ociepleniu, wymianie stolarki okiennej) budynku hotelowego i gastronomicznego, remoncie domków typu bungalow, ciągów pieszych i pieszo - jezdnych oraz zakupie środków trwałych: wyposażenia pokoi, sali konferencyjnej, zaplecza gastronomicznego i sprzętu do aktywnego wypoczynku.

RPOWL na youtube