Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Smaki Lubelszczyzny narzędziem dywersyfikacji instrumentów marketingu gospodarczego Lubelszczyzny"

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-001/10-00
BeneficjentSamorząd Województwa Lubelskiego
Wartość projektu1 753 980,00 PLN
Dofinansowanie UE1 490 883,00 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 25-10-2011
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube