Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Stężyca - budowa sieci ulic w miejscowości Stężyca – etap I"

Numer umowyRPLU.05.02.00-06-004/09-00
BeneficjentGmina Stężyca
Wartość projektu3 966 463,22 PLN
Dofinansowanie UE1 345 262,57 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 31-12-2014
Obszar realizacji projektu

powiat rycki/ Stężyca

Opis

Realizacja projektu polegała na wybudowaniu dróg gminnych (ul. Ks. Pr. E.Bielińskiego, ul. Śliwnej, ul. Piaskowej i, ul. Cichej i Sosnowej, ul. Piaskowej II, ul. Olejarnia, ul. Wiatracznej, ul. Przeskok, ul. Starej, ul. Krótkiej, ul. Nowej i ul. Przelotnej) o długości blisko 4 km z chodnikiem dla pieszych z utwardzonymi poboczami na całej długości.
Celem nadrzędnym projektu był zrównoważony rozwój gminy Stężyca oraz większa dostępność komunikacyjna regionu. A ponadto:
• usprawnienie komunikacji w obrębie miejscowości Stężyca, w tym możliwość rozwoju komunikacji zbiorowej
•Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
•Rozwój mikroprzedsiębiorczości
•Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin
•Umożliwienie sprawnej komunikacji zbiorowej i szkolnej dla dzieci

RPOWL na youtube