Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Budowa Parku Rekreacji "Zoom Natury" nad zalewem w Janowie Lubelskim

Numer umowyRPLU.07.01.00-06-095/09-00
BeneficjentGmina Janów Lubelski
Wartość projektu21 329 749,46 PLN
Dofinansowanie UE13 960 058,20 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 31-08-2015
Obszar realizacji projektu

powiat janowski/ Janów Lubelski

Opis

Zespół atrakcji turystycznych zlokalizowany jest na obszarze 10 ha położonych nad Zalewem Janowskim. Projekt Parku Rekreacji „Zoom Natury” obejmuje budowę obiektów turystyki edukacyjnej i rekreacyjnej oraz urządzenie zieleni i małą infrastrukturę. Nowoczesna, ekologiczna architektura kompleksu została zaprojektowana w formie kilku budynków, zaadaptowanych na małe laboratoria, interaktywnie ‘”zoomujące” poszczególne dziedziny z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Wchodząc do głównego budynku, zwiedzający przechodzić będzie kolejno przez multimedialną, dydaktyczną cześć obiektu ku głównej sali projekcyjnej 3D. Park dawać będzie rzadką możliwość poznawania natury w sposób aktywny, poprzez zabawę, doświadczania multisensoryczne czy eksperymentowanie.

Galeria

RPOWL na youtube