Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)

Numer umowyRPLU.05.05.00-06-001/11-00
BeneficjentPort Lotniczy Lublin S.A.
Wartość projektu104 328 134,54 PLN
Dofinansowanie UE31 250 000,00 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.5. Transport lotniczy/
Data podpisania umowy 16-03-2017
Obszar realizacji projektu

powiat świdnicki/ Mełgiew

powiat świdnicki/ Świdnik

powiat lubelski/ Wólka

Opis

Przedmiotem projektu była poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie lubelskim, poprzez rozbudowę lotniska w Świdniku i przystosowanie go do kategorii lotniska regionalnego o charakterze międzynarodowym. Swoimi parametrami lotnisko będzie nawiązywać do lotnisk typu Regional City Airport– z drogą startową o dł. 2,5k m. Zakres inwestycji zawierał wszystkie niezbędne elementy infrastruktury lotniczej, dzięki czemu lotnisko w Świdniku spełnia wszystkie wymogi, funkcjonuje prawidłowo a także zapewnia optymalne standardy bezpieczeństwa oraz ochrony infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych.

Zakres rzeczowy obejmował następujące elementy infrastruktury lotniskowej i infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo na lotnisku:
1. elementy pola naziemnego ruchu lotniczego (płyty postoju samolotów wraz ze stanowiskiem odladzania)
2. droga startowa wraz ze stanowiskiem dla samolotu zagrożonego oraz droga kołowania
3. oświetlenie nawigacyjne i projektorowe oraz sieci zasilające wraz z kanalizacją kablową i fundamentami oraz sieci teletechniczne
4. odwodnienie na polu naziemnego ruchu lotniczego (droga startowa, droga kołowania, płyta postojowa)
5. budowa sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, ciepłowniczej, elektrycznej, teletechnicznej
6. obiekty i instalacje bazy paliw
7. terminal pasażerski z biurami i instalacjami wewnętrznymi oraz budynek techniczny terminala z instalacjami
8. obiekt Lotniskowej Straży Pożarnej
9. drogi pożarowe
10. drogi patrolowe i techniczne
11. parkingi
12. przyłącza: cieplne, wodociągowe, energetyczne, teletechniczne
13. budowa ogrodzenia lotniska wraz z bramami wjazdowymi oraz budowa tymczasowego ogrodzenia na czas trwania prac budowlanych
14. zagospodarowanie zieleni.

Efektem realizacji inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie lubelskim, poprzez rozbudowę lotniska w Świdniku i przystosowanie go do kategorii lotniska regionalnego o charakterze międzynarodowym.

Galeria

RPOWL na youtube